logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Droga na tym tekst i herb Koźmina

5 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Skarbnik Gminy podpisali z wykonawcą umowę na budowę drogi nr 761588P w miejscowości Tatary. Przedmiotem umowy jest budowa odcinka około 600- metrowego nowej drogi asfaltowej o szerokości 4,5 m w miejscowości Tatary wraz z utwardzeniem pobocza. Przewidywany termin realizacji umowy 60 dni od daty podpisania umowy.

Wartość inwestycji 474 862,90. Środki na budowę nowej drogi pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie w wysokości  123 750,00  zł oraz z budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Tekst: APUMiG