logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy informuje, że 15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości i rolnego. Od tego roku do każdego podatnika jest przyporządkowane indywidualne konto bankowe, na które wpływa kwota należna z podatku. Wpłaty można dokonać bezpłatnie: w kasie Urzędu lub w banku PKO po podaniu numeru konta bankowego, zamieszczonego na decyzji ustalającej podatek.