logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Regulamin Mistrzostw Koźmina Wielkopolskiego w halowej piłce nożnej Koźmin Wlkp., 27-28 luty 2010r.

I.Cel:

popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
wyłonienie mistrza MiG Koźmin Wlkp w halowej piłce nożnej

II.Termin i miejsce:

zawody zostaną rozegrane w dn. 27 – 28 lutego br. (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w sali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III.Uczestnictwo:

w zawodach mogą uczestniczyć:
  • mieszkańcy MiG Koźmin Wlkp. (dowód osobisty)
  • uczniowie ZSP i LO w Koźminie Wlkp. zamieszkali na terenie innej gminy (legitymacja szkolna)
  • zawodnicy Gminnej Ligi Piłkarskiej zamieszkali w innych gminach (lista badań lekarskich a rundę jesienną 2009)

w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 1993 i starsi niezrzeszeni w klubach OZPN
drużyny składają się maksymalnie z 8 zawodników (5 grających + 3 rezewowych)
drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowych o jasnym spodzie
warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w terminie do 24 lutego w GOS-ie tel. 62 7210917 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 20zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić na konto GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21; PKO BP  49 1020 2267 0000 4602 0097 5151

IV.System rozgrywek:

  • grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
  • zgodnie z przepisami  PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

V.Organizatorzy:

  • Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
  • Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
VI. Patronat:

Patronat nad imprezą objął Pan Maciej Bratborski – Burmistrz Miast i Gminy Koźmin Wlkp.

VII. Nagrody:

za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary oraz dyplomy
organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VIII. Uwagi końcowe:

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie