logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Dwie otwarte akcje pobierania krwi – w czerwcu i we wrześniu – to najważniejsze, z planowanych w tym roku wydarzeń w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.

Kilka dni temu członkowie klubu spotkali się w sali sesyjnej urzędu, by podsumować miniony rok i zaplanować pracę klubu w 2010 roku. W spotkaniu uczestniczyło 32 krwiodawców. Przybyli także zaproszeni goście: burmistrz Maciej Bratborski, Krzysztof Kierzek, Prezes Zarządu Rejonowego PCK i wiceprezes Sławomir Stojewski.
Prezes koźmińskiego klubu Wiesław Głuszek przestawił krótkie podsumowanie 2009 roku. Na koniec ubiegłego roku, po odliczeniu 7, 5 l. z konta klubu dla dwóch osób chorych na białaczkę, na koncie tym pozostało 88,650 l. krwi i 7,8 l. osocza.

Lekarz Sławomir Stojewski wygłosił krótką pogadankę na temat nieocenionego znaczenia krwi i szpiku. W powiecie jest już 300 przebadanych osób, jeśli chodzi o szpik. Są one wpisane na listę potencjalnych dawców. Chętni z gminy Koźmin Wlkp. mogą się zgłaszać Urzędu Miasta i Gminy (pok. nr 7), a wtedy oddział rejonowy PCK w Krotoszynie zamówi płytki niezbędne do tego badania. Potem zostanie umówiony termin pobrania szpiku.

Dobre wiadomości przekazał krwiodawcom Maciej Bratborski. Spółka „Centrol” przychylnie ustosunkowała się do apelu krwiodawców i od tego roku osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi - przy jej okazaniu będą miały darmowe przejazdy linią B.

- Dwa lata temu deklarowałem poparcie dla powstania klubu HDK w Koźminie Wlkp., ale nie spodziewałem się tak wspaniałej postawy mieszkańców miasta i gminy i tak zachwycających wyników, jeśli chodzi o prowadzone akcje. Jestem dumny z tego co Państwo robicie i za to wam dziękuję - mówił Bratborski.

Tekst: Agnieszka Szymańska