logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Z dniem 1 stycznia został utworzony Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim. W wyniku przeprowadzonego naboru funkcję dyrektora tej jednostki objął Sławomir Gruchała. Nowy dyrektor jest magistrem administracji, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył podyplomowo pedagogikę i menedżera sportu. Od lat jest aktywnym działaczem sportowym m.in. reaktywował i przez kilka lat pełnił i nadal pełni funkcję prezesa LZS „Olimpia” Strzyżewko, przewodniczącego Rady Gminnej LZS „Jaraczewo”, a także prezesa klubu piłkarskiego GKS „Jaraczewo”. Nowy dyrektor był współorganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych.

W latach szkolnych, odnosił sukcesy w imprezach na szczeblu wojewódzkim i krajowym w podnoszeniu ciężarów. Ma 29 lat. W kręgu jego zainteresowań, poza sportem znajdują się: fotografia, muzyka i polityka.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu będzie animatorem i koordynatorem życia sportowego w mieście i gminie. Placówka będzie zarządzała obiektami sportowymi, placami zabaw i targowiskiem. Nowy dyrektor ma wiele interesujących pomysłów na funkcjonowanie ośrodka sportu. Choć placówka jest dopiero w fazie organizacji, Sławomir Gruchała już zapowiada organizowanie nowych cyklicznych imprez m.in. amatorskiej ligi halowej w piłce nożnej, Halowych Mistrzostw Koźmina Wlkp., gminnego święta sportu i innych. Kontynuowane będą wszystkie dotychczasowe imprezy sportowe. Gminny Ośrodek Sportu ma siedzibę na ul. Floriańskiej 21

Tekst i foto: Agnieszka Szymańska