logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim. Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 12 października 2011r. do godz. 10.00  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim”. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia, informacje, konkursy".