logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz. 651z póź. zm./, że w dniach od 22 lipca do 02 września 2011r. na tablicy na ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.