logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W środę 25 maja z niecodzienną wizytą przybyła do Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim 46. osobowa delegacja sześciolatków z Przedszkola "Parkowe Skrzaty". Dzieci pod opieką wychowawczyni Iwony Hoffmann oraz Bogumiły Ceran zwiedziły koźmiński magistrat, poznając nie tylko jego położenie, ale również i ciekawostki historyczne. W miłej atmosferze nasi milusińscy poznali na czym polega praca rady miejskiej, burmistrza i pracowników urzędu.

W rolę przewodnika  wcieliła się sekretarz gminy - pani Irena Maroszek, która oprowadziła dzieci po biurach i opowiedziała o działalności urzędu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, która jest jednocześnie salą sesyjną Miasta i Gminy. O pracy rady opowiedział zebranym koźmiński radny - pan Marek Wieczny.  Dzieci zobaczyły jak wyglądają insygnia władz samorządowych i same miały okazję wziąć udział w obradach rady. Dziecięca Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą utworzenia w Koźminie Wielkopolskim nowego supermarketu, po czym w trybie pilnym powierzyła ją do wykonania nowo wybranej pani burmistrz. Kulminacyjnym punktem wycieczki do Urzędu była wizyta w gabinecie burmistrza. Pod nieobecność pana Macieja Bratborskiego najmłodszych mieszkańców miasta przyjęła pani sekretarz. Dzieci zostały obdarowane słodyczami oraz drobnymi upominkami. Dziękując za gościnę w Urzędzie podopieczni "Parkowych Skrzatów" przekazali pracownikom Urzędu własnoręcznie wykonane kwiatki.


Tekst i foto: Hanna Banaszak