logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowy Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim zorganizowali dla przedsiębiorców z terenu Gminy szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem, czyli psychologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”. Spotkanie odbyło się 12 maja 2011 roku w sali Kina Mieszko.

Każdy przedsiębiorca, który przybył na spotkanie szkoleniowe otrzymał od organizatorów drobny upominek powitalny (w jego składzie znalazły się: bon uprawniający do zniżki na założenie strony internetowej, publikację PARP „Przedsiębiorco skorzystaj”, małą grę zręcznościową na rozładowanie stresu oraz notes i długopis).Przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski p. Maciej Bratborski. Następnie głos zabrała Prezes SFPK Sp. z o.o. p. Aneta Karkosz, która przedstawiła zgromadzonym ofertę Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE. W kolejnym wystąpieniu, przedstawiciel BGK S.A., p. Romuald Fabisiak, zaprezentował zgromadzonym przedsiębiorcom założenia inicjatywy JEREMIE realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, przedstawił i omówił rolę BGK jako Menadżera Funduszu Powierniczego.
Po tych dwóch wystąpieniach, przyszedł czas na wykład p. psycholog Agnieszki Woźnicy, która omówiła zgromadzonym przedsiębiorcom negatywne następstwa życia w stresie oraz udzieliła zgromadzonym wskazówki jak radzić sobie ze stresem w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
Po przemówieniach nadszedł czas na losowanie nagród spośród uczestników szkolenia, które wspólnie przeprowadzili Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski p. Maciej Bratborski oraz Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych p. Aneta Karkosz. Główną nagrodę – laptopa, wygrał p. Mariusz Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą PPHU „EDEK” METALOPLASTYKA. Ponadto, nagrody otrzymali: Przemysław Wufke, Waldemar Wałęsa,Mirosław Goliński, Wiesława Wypusz, Grażyna Cholewińska – Tack, Marek Rynowiecki, Alina Rybakowska, Aneta Leśniak, Paweł Misiak.Zwieńczeniem wieczoru była wspólna kolacja, podczas której przedsiębiorcy mieli możliwość wymienić z prowadzącymi swoje poglądy i dotychczasowe doświadczenia.

Tekst i foto: SFPK