logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Po trwających kilka lat staraniach, spełniły się marzenia uczniów i grona pedagogicznego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim. Szkoła powiększyła się nie tylko o nowoczesną salę gimnastyczną, ale i dwa pomieszczenia dydaktyczne: bibliotekę oraz pracownię multimedialną. Uroczyste otwarcie tego obiektu miało miejsce 14 kwietnia. Uczniowie, ci miejscowi a także spora część dojeżdżających z okolicznych miejscowości, w końcu mają gdzie ćwiczyć. Koźmińskie liceum posiadało co prawda własną salę gimnastyczną, jednak sprzed 64 lat. Była zbudowana z porozbiórkowych materiałów pochodzących z hangarów wojskowych. W ostatnich latach funkcjonowania nie spełniała żadnych wymogów bezpieczeństwa.
- Przełomowy moment nastąpił 5 sierpnia 2008 roku, kiedy to po kontroli Sanepidu sala została zamknięta. Sprawa budowy nowej sali stała się dla nas priorytetem - mówiła podczas uroczystości dyrektor liceum Barbara Opielewicz. - Dziś jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że mamy tak doskonałą bazę dydaktyczną - dodała pani dyrektor.
Determinacja i upór Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum oraz rodziców doprowadziły do wygospodarowania przez powiat kwoty 2,5 miliona złotych na budowę nowego obiektu.
- To ukłon władz powiatu i radnych szczególnie w stronę uczniów tej szkoły.  Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej naszego powiatu, kosztem innych równie ważnych zadań, radni zadecydowali, że inwestycja dojdzie do skutku. Dziś możemy cieszyć się z tego, że koźmińskie liceum ma nowoczesny obiekt. Mam nadzieję, że zarówno sala gimnastyczna jak i nowa pracownia multimedialna zwiększą zainteresowanie szkołą wśród gimnazjalistów - zaznaczył starosta krotoszyński Leszek Kulka.
Pośredni wkład w te działania miała także gmina Koźmin Wielkopolski. Od momentu zakupu byłego internatu, Gmina nie pobierała od Liceum Ogólnokształcącego opłat za użytkowanie tego obiektu.
- Gratuluję szkole tak pięknej sali. Niech przyświeca wam dewiza igrzysk olimpijskich "Citius, altius, fortius" czyli: szybciej dążcie ku doskonałości, stawiajcie sobie wysokie cele, mocniej akcentujcie swoje sukcesy - zwrócił się do społeczności szkolnej burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się mszą św., którą w nowym obiekcie odprawił ks. Jacek Andrzejczak. Salę poświęcił ks. kanonik Marek Spychała, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Tego aktu dokonali: starosta krotoszyński Leszek Kulka, dyrektor szkoły Barbara Opielewicz, burmistrz Maciej Bratborski, przewodniczący Rady Rodziców Czesław Seraszek oraz przewodniczący samorządu szkolnego - Przemysław Szyszka.
Na ręce pani dyrektor spłynęło wiele życzeń i gratulacji, natomiast sponsorzy i przyjaciele szkoły w ramach podziękowań otrzymali okolicznościowe medale. Po części oficjalnej w bogatym programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie koźmińskiego "ogólniaka".

Tekst i foto: Hanna Banaszak