logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi
73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 2 maja 2011r. do dnia 31 maja 2011 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.