logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy do zgłaszania się rodziców, których co najmniej 3 synów pełniło lub pełni służbę wojskową ( tylko osoby, które nie zostały dotychczas jeszcze uhonorowane) celem odznaczenia "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 62 721-93-20 lub osobisty: biuro nr 26 Urzędu Miasta i Gminy; osoba odpowiedzialna: Marian Rabiega. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.02.2011r. godz 1600