logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. serdecznie zapraszają do udziału w II Amatorskich Mistrzostwach Koźmina Wielkopolskiego w halowej piłce nożnej - turniej charytatywny. Dochód z imprezy jest przeznaczony na rehabilitację Miłosza Łagody - zawodnika ligi gminnej w piłce nożnej, ucznia ZSP im. J. Marcińca. Zawody zostaną rozegrane w dn. 26 lutego 2011r. o godz. 9.00 w sali sportowej ZSP ul. Strzelecka w Koźminie wielkopolskim. Wstęp 5 zł. Zgłoszenia do 21 lutego br. - ilość drużyn ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)Regulamin
II Amatorskich Mistrzostw Koźmina Wielkopolskiego
w halowej piłce nożnej
Turniej charytatywny – Miłosz Łagoda
Koźmin Wlkp., 26 luty 2011r.


I . Cel:
- popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
- halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
- wyłonienie mistrza MiG Koźmin Wlkp w halowej piłce nożnej
- wsparcie leczenia Miłosza Łagody – zawodnika gminnej ligi piłki nożnej, ucznia ZSP w Koźminie Wlkp.

II. Termin i miejsce:
- zawody zostaną rozegrane w dn. 26 lutego br. godz. 9.00 (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w sali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III. Uczestnictwo:
- w zawodach mogą uczestniczyć:
*mieszkańcy MiG Koźmin Wlkp. (dowód osobisty, legitymacja szkolna)
*uczniowie ZSP i LO w Koźminie Wlkp. zamieszkali na terenie innej gminy (legitymacja szkolna)
*zawodnicy Gminnej Ligi Piłkarskiej zamieszkali w innych gminach (lista badań lekarskich a rundę jesienną 2010)
-w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
-w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 1994 i starsi niezrzeszeni w klubach OZPN. W przypadku udziału zawodnika zrzeszonego bezwzględna dyskwalifikacja danej drużyny!
-drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + 5 rezerwowych)
-drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowych o jasnym spodzie
- warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w terminie do 21 lutego w GOS-ie tel. 62 7210917 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 150zł. od drużyny. - Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21
- Każdy zawodnik w ramach turnieju zobowiązany jest do wykupienia wejściówki (5zł.). -Dochód z imprezy zostaje przeznaczony na rehabilitację Miłosza Łagody – zawodnika ligi gminnej, ucznia ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
w ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek oraz napoje chłodzące

IV. System rozgrywek:
- grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
- zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przed dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują kolejno: bezpośredni mecz, stosunek bramek, liczba bramek strzelonych, konkurs rzutów karnych

V. Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
- Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Współorganizatorzy – imprezy towarzyszące:
- ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie
- Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp. i w Zimnowodzie

VI. Patronat:
- Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

VII.Nagrody :
- za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary, medale oraz dyplomy
- organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VIII.Uwagi końcowe:
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzji lub szkody wynikłe podczas imprezy