logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie przypomina, że w 2008 roku minął termin złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań obowiązujących podmioty działające na rynku pasz (rolnicy, hodowcy). Od dnia 1 stycznia 2011r. obowiązek złożenia oświadczenia wchodzi w zakres wymogów wzajemnej zgodności. Niedopełnienie wymagań grozi naliczeniem punktów karnych podczas kontroli gospodarstw i obniżeniem dopłat bezpośrednich. Dotychczas 30% zarejestrowanych rolników złożyło wymagane oświadczenie o spełnieniu wymagań. Druki oświadczenia są dostępne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krotoszynie ul. Zdunowska 116 w godz. 800 - 1500. W oświadczeniu należy wpisać NIP. Dokument potwierdzający złożenie w/wym. oświadczenia należy zachować w razie ewentualnej kontroli.