logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2011r. potrzebę wystawienia świadectwa zdrowia zwierząt, w tym dla trzody chlewnej do uboju należy zgłaszać osobiście w Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii w Krotoszynie ul. Zdunowska 116 w godz. 800 - 1400.

Świadectwa będą wystawiane przez pracowników inspektoratu, ponieważ wyznaczeni lekarze wet. prywatnej praktyki odstąpili od wystawiania świadectw w związku z Uchwałą Nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.
Zwierzęta przeznaczone do przemieszczenia powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt.