logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010r. Ww. oświadczenie należy złożyć do dnia 31.01.2011r. w Punkcie Informacyjnym lub bezpośrednio w biurze nr 7. W przypadku nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży do dnia 31 stycznia 2011r. zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ulegnie wygaśnięciu.