logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy mieszkańców gminy do włączenia się w naszą "ZAKRĘCONĄ AKCJĘ” zbierania plastikowych nakrętek. Chcemy w ten sposób pomóc 12 –letniemu Jakubowi z Koźmina Wielkopolskiego i jego rodzicom, którzy chcą kupić chłopcu wózek inwalidzki spacerowy. Wystarczy bardzo niewiele – odkręcić plastikową nakrętkę z butelki, kartonika, słoiczka. Nakrętki będziemy zbierać w szkołach, instytucjach i zakładach pracy na terenie gminy, a następnie sprzedawać do punktu skupu. Pieniądze ze sprzedaży wpłyną na specjalne konto, założone dla Kuby. Akcja potrwa do czerwca.


7 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, podczas którego zawiązał się społeczny komitet "Pomóż Kubie". Jedynym celem działalności komitetu jest zbiórka pieniędzy ze sprzedaży nakrętek z przeznaczeniem na zakup wózka dla Jakuba Procia, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe oraz upośledzenie w stopniu głębokim.Komitet zarejestrował się w Urzędzie Miasta i Gminy i zaprosił do współpracy Koźmińskie Usługi Komunalne ( odbiór nakrętek) oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie ( założenie konta na potrzeby zbiórki). Koordynatorem akcji została Hanna Frankowska, nauczycielka z SP Nr 1. Patronat objął burmistrz Maciej Bratborski.

Zachęcamy osoby indywidualne i zakłady pracy do zbierania plastikowych nakrętek. Odbiór większej ilości nakrętek można zgłaszać do Agnieszki Radwańskiej, pracownika Koźmińskich Usług Komunalnych, tel. 62 7216 751. Plakaty można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (Adam Niedziela, Agnieszka Szymańska).

Komitet zobowiązuje się do informowania na bieżąco o wynikach akcji i pozyskanych w ramach zbiórki kwotach. 

Tekst: Agnieszka Szymańska