logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r. przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.

Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane dowody osobiste w styczniu lub lutym. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca. Do wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć dwie aktualne fotografie.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.