logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

10 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca uroczyście uczcili 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Święto Niepodległości stało się dla młodzieży pretekstem do rozważań o Polsce i polskości. Na uroczystej akademii zaprezentowano montaż poetycko-muzyczny, który koncentrował się wokół refleksji: czym dla nas jest Polska, jakie wartości są w nią wpisane, jakie więzi nas z nią  łączą?

Wysłuchać zatem można było utworów m.in. o Ojczyźnie, Narodzie, emigracji, ojczystej mowie, patriotyzmie, poświęceniu, czyli o tym, co stanowi o istocie nas, Polaków. Potrzeba posiadania Ojczyzny, tak jak potrzeba posiadania domu, tkwi głęboko w każdym człowieku (…) Polska jednak – z powodu swojej historii – nigdy nie była Ojczyzną łatwą, przyjaznym domem –  powiedział uczeń prowadzący apel. Zaprezentowane podczas akademii wiersze i piosenki potwierdziły te zdania  i z pewnością przypomniały, że słowa Polska, Ojczyzna, patriotyzm to słowa niezwykle ważne i wyjątkowe.