logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

„Dziś spełniły się nasze marzenia”– jednym głosem wypowiadali to zdanie nauczyciele, uczniowie i rodzice podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, które odbyło się 10 listopada.
Ten wyjątkowy dzień społeczność Trójki i zaproszeni goście rozpoczęli w kościele pw. Św. Stanisława, gdzie została odprawiona msza św.

W nowej sali gimnastycznej, wszystkich zgromadzonych powitała wicedyrektor Iwona Domańska. Na uroczystość przybyło wielu gości: przedstawiciele kuratorium oświaty, burmistrzowie, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek, księża, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele „Trójki”, przewodniczący Rady Rodziców, sołtysi, przewodniczący komitetów osiedlowych, sponsorzy i przyjaciele szkoły.

Do symbolicznego przecięcia wstęgi, a także równie symbolicznego pierwszego strzału piłką do bramki zostali zaproszeni: burmistrz Maciej Bratborski, wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, Stefania Ignasiak, dyrektor Arleta Szkudlarek, przewodnicząca Rady Rodziców Hanna Chałupniczak, a także przewodnicząca samorządu Sonia Ogurkowska.

- Dzisiejszy dzień jest dla naszej szkoły wyjątkowy. Mamy piękną szkołę , a od dziś również salę gimnastyczną na miarę czasów. Tu będziemy spotykać się nie tylko na uroczystościach szkolnych, ale również środowiskowych, co z pewnością zaowocuje dla lokalnego środowisko – powiedziała dyrektor Arleta Szkudlarek, rozpoczynając tymi słowami długą listę podziękowań wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu.
Na szczególne słowa uznania zasłużyła w tym gronie, poprzednia dyrektor Stefania Ignasiak za to, że przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem zabiegała o budowę sali.

Darczyńcy i przyjaciele szkoły otrzymali, w dowód wdzięczności, statuetki, a tabliczki z ich nazwiskami zawisły na  wyjątkowej tablicy w kształcie serca, która zostanie postawiona w szkole.

- Wiele osób z utęsknieniem czekało na ten obiekt, a ja staję tu dziś z olbrzymim ładunkiem osobistych wspomnień i wzruszeń – powiedział burmistrz Maciej Bratborski, wspominając lata swojej edukacji w tej szkole, kiedy w miejscu, obecnej sali była rozbieżnia skoczni, a plany rozbudowy szkoły pozostawały w sferze obietnic i marzeń.

Wiele gratulacji i życzeń, kwiatów i prezentów złożyli zaproszeni goście na ręce dyrektor Arlety Szkudlarek. Po części oficjalnej goście obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów SP Nr 3.

Na okoliczność otwarcia sali gimnastycznej został wydany specjalny numer gazetki szkolnej, a także bardzo ciekawe widokówki i folder, obrazujące bogatą historię starań o wybudowanie sali gimnastycznej.
 
             

Tekst i foto: Agnieszka Szymańska