logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Wczoraj, 22 lipca minęło 40 lat od dnia oficjalnego otwarcia koźmińskiego basenu przy ul. Pleszewskiej. Przez te wszystkie lata obiekt był idealnym miejscem rekreacji i odpoczynku dla kolejnych pokoleń mieszkańców miasta i gminy. Był i nadal jest niewątpliwą atrakcją naszego miasta. W tym dniu, łezka w oku zakręciła się szczególnie tym koźminiakom , którzy pamiętają czasy budowy obiektu przy ul.Pleszewskiej.

Basen kąpielowy powstał w naszym mieście dzięki zrywowi i determinacji lokalnego społeczeństwa. W 1967 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Basenu w Koźminie na czele, którego stanął Stanisław Szczepaniak. W skład komitetu weszli ponadto: Tadeusz Maleszka i Józef Ratajski. Ten właśnie komitet podjął działania na rzecz budowy kąpieliska w czynie społecznym.

Autorem projektu kąpieliska był mgr inż. Kazimierz Słomka, absolwent Politechniki Warszawskiej, który zaprojektował w tym czasie podobny obiekt we Wrocławiu. Przez trzy lata wiele osób i lokalnych zakładów pracy angażowało się w pracę przy tej inwestycji. Mieszkańcy Koźmina opodatkowali się od własnych zarobków na rzecz budowy basenu kąpielowego. Młodzież w czynie społecznym budowała nieckę basenu. Powstawały kolejne obiekty: brodzik dla dzieci, boiska sportowe do koszykówki, siatkówki i kometki, pawilon gastronomiczny, parking i zaplecze sanitarne.

W 37 numerze „Szkiców Koźmińskich” z 2006 r. można przeczytać kilkustronicowe wspomnienia Stanisława Szczepaniaka z przebiegu budowy basenu kąpielowego. Zachęcamy do lektury.

Publikujemy kilka archiwalnych zdjęć z uroczystego dnia otwarcia basenu kąpielowego, autorstwa Stanisława Szczepaniaka: