logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ogłoszeniu przetargu

5 listopada 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłosił przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych . Łącznie w ramach projektu wybudowanych zostanie 363 sztuk instalacji fotowoltaicznych:
Gmina Koźmin Wielkopolski – 91 sztuk
Gmina Rozdrażew – 66 sztuk
Gmina Zduny – 206 sztuk.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1,, Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”
Więcej informacji http://www.bip.kozminwlkp.pl/a,101,budowa-instalacji-fotowoltaicznych-na-terenie-gmin-kozmin-wielkopolski-rozdrazew-i-zduny

PROTOKÓŁ Z LOSOWANIA z dnia 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Gmina Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór uzupełniający dla 30 uczestników chcących przystąpić do projektu nr RPWP.03.01.01- 30-0162/17pt. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.
Nabór skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., którzy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych. Na realizację projektu uczestnik otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Instalacja nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej lub rolniczej, może jedynie służyć celom socjalno – bytowym.
Deklaracje uczestnictwa w projekcie można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul. Stary Rynek 11 (pokój nr 5 – Pan Grzegorz Król – tel . 62 72 19 353) oraz pobrać na stronie internetowej Urzędu w zakładce – Fotowoltaika.

 
Zainteresowanych prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji w terminie do 7 maja 2021 r.

Osoby, które posiadają już instalację fotowoltaiczną sfinansowaną ze środków własnych nie mogą skorzystać z dofinansowania.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, należy posiadać osobny licznik prądu dla budynku mieszkalnego i osobny dla działalności.
W przypadku większej ilości chętnych niż określona liczba miejsc, przeprowadzone zostanie publiczne losowanie uczestników.
Szczegółowe zasady określa REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski” planowanego do realizacji przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Regulamin naboru zgłoszeń

Umowa na instalacje fotowoltaiczne podpisana
Prawie 2,5 miliona na fotowoltaikę w gminie Koźmin Wielkopolski

Tekst: Grzegorz Król, UMiG