logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

 
Sprawozdanie z uroczystości
 
W swej 120 letniej historii Koło Śpiewacze w Koźminie Wlkp. kilka razy organizowało zjazdy i przeglądy. Imprezy te w większości łączono z jubileuszami.

Zorganizowano ich 6:
1. Po raz pierwszy VII Zjazd Okręgowy odbył się 28 czerwca 1896r. Udział wzięło 6 kół. Z tej okazji wydano okolicznościowy śpiewnik z pieśniami patriotycznymi i ludowymi.
2. Po pierwszej wojnie światowej Zjazd Okręgowy odbył się 3 lipca 1927r. Udział wzięło 13 chórów z: Pogorzeli, Kotlina, Jarocina, Żerkowa, Zdun, Witaszyc, Grębow.a,Wilkowyji, Pleszewa, Krotoszyna, Słowaszewa, Rozdrażewa i Koźrnina. Ogółem ok.400 śpiewaków.
3. Z okazji jubileuszu 65 – lecia w dniu 27 czerwca 1954r. odbył się Zjazd zespołów śpiewaczych VIII Okręgu Krotoszyńskiego z udziałem 7 chórów.
4. Zjazd kół Okręgu Jarocińskiego i Krotoszyńskiego odbył się podczas jubileuszu 70 -lecia w dniu 21 czerwca 1959r. Gościnnie wystąpiło Koło z Borku Wlkp. i chór „Moniuszko” z Poznania.
5. Największy Zlot ~chórów pod patronatem Ministerstwa Kultury odbył się 28 czerwca 1964r. 75 rocznicę założenia Koźmińskiego Koła połączono z obchodami XX lecia PRL oraz przeglądem do II Wielkopolskiego Festiwalu Kulturalnego. Do Koźmina zjechało z całej Wielkopolski 900 śpiewaków, aby pokazać dorobek 22 zespołów.
6. Na obchody 80 – lecia koźmińskiego Koła przybyło 5 chórów VIII Okręgu krotoszyńskiego i gościnnie „Lutnia” z Międzychodu i”Barwicki z Jarocina. W ramach jubileuszu odbyły się uroczystości: XXV lecie PRL, IV Wielkopolski Festiwal Kulturalny oraz II Dni Ziemi Krotoszyńskiej. Impreza odbyła się 29 czerwca 1969r.
Długo, bo 40 lat czekali koźmińscy śpiewacy; na kolejny przegląd chórów z Wielkopolski. Okazją ku temu był jubileusz 120 lecia. Uroczystość została wzbogacona o XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski i XVII Koźmińskie Spotkania Chóralne. W przeddzień uroczystości zapalono znicze na grobach dyrygentów: Franciszka Figaszewskiego,Józefa Stańczyka i Koletty Szczepaniak, prezesów:Dionizego Cieszyńskiego,Witolda Wieczerskiego,Józefa Borowskiego i Stefana Antoniewicza oraz Wojciech Czypickiego, ojca patrona koźmińskiego chóru. Impreza odbyła się 21 czerwca 2009r. w auli koźmińskiego zamku siedzibie Zespołu Szkół Ponadg.im.Józefa Marcinca. Na przyjezdnych chórzystów oczekiwali organizatorzy z ramienia koźmińskiego chóru, którzy wręczyli im :
„Szkice Koźmińskie” nr.43 ze 120 letnią historią chóru jubilata, tabliczki z nazwami chórów, klucze do przygotowanych klas i informacje porządkowe uroczystości. Po zakwaterowaniu uczestnicy uroczystości zebrali się na dziedzińcu zamku skąd z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą z Koźmina Wlkp. wyruszył pochód ulicami Zamkową—Stęszewskiego— Borecką do tablicy pamiątkowej patrona chóru Czesława Czypickiego, gdzie przy dźwiękach werbli delegacja koźmińskiego chóru złożyła kwiaty. Kwiaty gościnnie złożyła również delegacja chóru ”Lutnia” z Pleszewa. Po tej czynności uczestnicy pochodu ulicami: Borecką—Klasztorną–Staszica— St.Rynkiem—Krotoszyńską—Zamkową wrócili do zamku, gdzie rozpoczęła się akademia jubileuszowa. Prowadząca tę część uroczystości dyrygentka Gabriela Dopierała poprosiła zebranych o powstanie i wprowadzone zostały poczty standarowe. Następnie Prezes chóru jubilata Wojciech Gaweł powitał zebranych hasłem:”Cześć Pieśni”. Poprosił o powstania zebranych, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych członków chóru im.Cz.Czypickiego. Dalsze prowadzenie przejęła dyr. Gabriela Dopierała, witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się:
Prezes Honorowy Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr Oddziału Ostrów —Jan Dodot
Z—ca prezesa ds.artystycznych — Jerzy Wojtaszek
Z—ca prezesa ds.organizacyjnych — Andrzej Sobański
V—ce Starosta Powiatu Krotoszyńskiego— Krzysztof Kaczmarek
Przewodn. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.— Justyn Zaradniak
Z—ca Przew. Rady Miejskiej – Robert Idkowiak i przybyli radni
Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski
Z—ca Burmistrza – Jarosław Ratajczak
Sekretarz Gminy – Irena Maroszek
Dyrektor GZlKiKF — Leszek Ziętkiewicz wraz ze współpracownikami
Krystyna Paleczna — były Dyrektor Ośrodka Kultury
Józef Banasiewicz — Kapelmistrz Koźmińskiej Orkiestry Dętej
Kazimierz Mazur — Kierow.”Kapeli znad Orli”
Janina Garsztka — Przew.Zespołu Folklor.”Koźminianki”
Andrzej Joachimiak – Dyr.Zesp.Szkół Ponadg.im.Józefa Marcinca
Arleta Szkudlarek — Dyr.SP nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
Maria Lewandowicz – Z-ca Dyr. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Prezes Towarzystwa Miłośników Koźrnina Wlkp.
Delegacja chóru ”Jutrzenka” z Borku Wlkp.
Członkowie wspierający i byli członkowie chóru Wiesława Gawrońska, Helena Naskrętska i Stanisław Szczepaniak. Szczególnie serdecznie powitano przybyłe chóry z dyrygentami oraz melomanów pieśni chóralnej i przedstawicieli prasy lokalnej i regionalnej.
Po powitaniu zebranych chór Jubilat zajął miejsce na scenie i głos zabrał Burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski. W swym krótkim wystąpieniu powitał zebranych w gościnnych murach koźmińskiego zamku i wyraził zadowolenie, że w dniu dzisiejszym Koźmin Wlkp. jest stolicą śpiewaków Południowej Wielkopolski. Pogratulował chórom pasji do śpiewu chóralnego oraz życzył zadowolenia z dzisiejszych występów i dokonał otwarcia imprezy. Po uroczystym otwarciu chór Jubilat powitał zebranych pieśnią „Zgodnym chórem bracia dziś witamy Was”, a w kolejności Prezes Wojciech Gaweł przedstawił krótką historię chóru, jako, że każdy uczestnik spotkań otrzymał „Szkice Koźmińskie” nr, 43 w których opublikowana jest 120 letnia historia Jubilata. Tradycją jest że z okazji jubileuszy Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w W—wie i Oddział w Ostrowie Wlkp. przyznają członkom chóru i działaczom odznaki honorowe za wyróżniającą się działalność w swoich zespołach. Prowadząca uroczystość poprosiła członków Zarządu Oddziału o zabranie głosu. Jerzy Wojtaszek z—ca prezesa d/s artystycznych stwierdził, że za włożony trud w działalności chóralnej uhonorowano śpiewaków chóru Jubilata odznakami honorowymi i o ich wręczenie poprosił Prezesa Honorowego Oddziału Jana Dodota. Prezes Jan Dodot stwierdził, że Odznaka Honorowa V stopnia Złota Z Wieńcem Laurowym jest najwyższą z możliwych, jaką przyznaje Zarząd Główny w W—wie. Nadawana jest w sytuacjach wyjątkowych za szczególne osiągnięcia w działalności chóralnej. Druh Stefan Kaźmierczak jest. godny tego odznaczenia za całokokształt swojej działalności. W kolejności wręczono oddznaki III,II,I stopnia które otrzymali:
Złota:
Pan Leszek Ziętkiewicz — Dyrektor GZIK i KF w Koźminie Wlkp.
Druhna – Zofia Jacek
Srebrna:
Druhny – Elżbieta Stachowska, Barbara Maciejak, Krystyna Węglińska
Druhowie- Albin Bakalarz, Józef Romanowski, Jan Styburski, Czesław Warkocki.
Brązowa *
Druhny — Bogumiła Bielawna, Aleksandra Bączkiewicz, Janina Garsztka, Kamila Grzesiak, Ewa Murawska, Alicja Otworowska, Aniela Wojciechowska.
Druhowie— Edmund Chmielarz i Czesław Stabrowski.
Kolejno wystąpił Burmistrz Maciej Bratborski, który poprosił Przew. Rady Justyna Zaradniaka o odczytanie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.V.2009r.: Rada Miejska nadała odznaki: „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej „ —Stanisławowi Szczepaniakowi i Stefanowi Kaźmierczakowi. Po akcie dekoracji Stanisław Szczepaniak podziękował władzom za oddznaki deklarując dalszą społeczną pracę dla dobra środowiska koźmińskiego.
W dalszej części Jubilat przyjmował Życzenia i pamiątki od zaproszonych gości i przybyłych chórów. Dyplom przesłał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Prof. Roman Grucza. Laurkę przekazał Klub Seniora
z Koźmina Wlkp. Okolicznościowy list przesłał Daniel Szczepaniak z Koźmina.W imieniu chórzystów prowadząca uroczystość przekazała podziękowania za odznaki władzom samorządowym Koźmina Wlkp. i związkowi śpiewaczemu.
Koźmiński chór zamknął część jubileuszową odśpiewaniem „Poloneza towarzyskiego”. Po jego zakończeniu widownia powstała, wyprowadzono sztandary, chór Jubilat zszedł ze sceny i rozpoczął się przegląd chórów jako XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski i XVII Koźmińskie Spotkania Chóralne. Przegląd prowadziła Alfreda Damazyniak — z-ca dyrygenta koźmińskiego chóru. Przed występem zaprezentowano krótką historię chóru oraz repertuar. Zespoły wykonywały po 3 utwory, a po ich zakończeniu wykonano pamiątkowe zdjęcia. Chóry występowały w ustalonej kolejności:
1. Chór Mieszany „Arion” z Kotlina —załoź. w 1904r.—27 członków Dyryg.-Janusz Barański – Prezes Zofia Antczak
2. Koło Śpiewacze „Cecylia” z Kobylina —założ.1892r.—30 członków Dyryg.Ireneusz Noelle — Prezes Mieczysław Balcerek
3. Chór Konkatedralny p.w św.Grzegorza z Ostrowa-reaktyw.1996r.—25 członków Dyryg.Magdalena Nowicka – Prezes Jerzy Drobnik
4. Koło Śpiewackie „Lutnia” —Pleszew założ.1896r.—23 członków Dyryg.Bogumiła Janiak Prezes Nowaczyk Zbigniew
5. Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie — założ.1899r. —45 członków
Dyryg.Jerzy Wojtaszek — Prezes Alicja Duczmal
6. Chór Żeński „Echo” — Pleszew—założ..1981r. — 19 członków Dyryg. Anna Walczak – Prezes Maria Konstańczak
7. Tow. Śpiewu „Cichy Kącik”— Ostrów Wlkp. założ.1986r.— 25 członków Dyryg. Magdalena Nowicka – Prezes Anna Mania
8. Koło Śpiewacze „Harmonia” — Zduny — założ.1923r.— 33 członków ; Dyryg.Bogusława Dengusiak – Prezes Jerzy Konieczny
9. Chór Męski „Harmonia” — Pleszew — założ..1923r. —23 członków, Dyr. Dagny Masłowska, Prezes Czesław Gulczyński,
10. Chór im.Kazimierza Tomasza Barwickiego—Jarocin-założ.1891r-35 czł., Dyr. Kasper Ekert, Prezes Emilia Zdrojowa
11. Chór im.Czesława Czypickiego—Koźmin Wlkp. założ.1889r.-36 członków Dyryg. Gabriela Dopierała —Prezes Wojciech Gaweł.
Wykonał: „Na cześć wiosny”- opr. i muz.Karol Prosnak
„Szła liseczka” — opr. W.Raczkowski i „Trzy walczyki śląsk”.
Występ Jubilata słuchacze przyjęli owacyjnie i na stojąco domagali się bisu. Na bis chór wykonał „Santa Lucia” —włoską mel. ludową. Koźmiński chór wystąpił jako ostatni. Ponownie zabrała głos prowadząca Gabriela Dopierała i zaprosiła wszystkich dyrygentów i prezesów na scenę, gdzie Prezes Honorowy Ostrowskiego Oddziału Jan Dodot
i Prezes chóru im.Cz.Czypickiego Wojciech Gaweł wręczyli im pamiątkowe dyplomy,grawertony i materiały promujące Koźmin Wlkp. włożone w okolicznościowych torbach. Wspólne zdjęcie zakończyło tę część uroczystości. Prowadząca imprezę w imieniu koźmińskich i ostrowskich organizatorów jubileuszu przeglądu przekazała podziękowania sponsorom: Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego — Markowi Woźniakowi Staroście Powiatu Krotoszyńskiego — Leszkowi Kulce Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźrnin Wlkp.—Maciejowi Bratborskiemu Dyrektorowi GZIK i KF w Koźminie Wlkp. — Leszkowi Ziętkiewiczowi Rodzinnej Firmie Fotograficznej Gościniaków z Koźmina Wlkp.
Chór im.Cz.Czypickiego składa serdeczne podziękowania członkom Zarządu Oddziału PZCHO w Ostrowie Wlkp.za pomoc w organizacji uroczystości i przekazuje pamiątki z naszego miasta na ręce Prezesa Honorowego Jana Dodota. Szczególne podziękowania skierowała prowadząca do p.Andrzeja Joachimiaka, dyr.Zesp.Szkół Ponadg. im.Józefa Marcińca za udostępnienie szkoły na potrzeby dzisiejszej uroczystości i p. Maciejowi Koteckiemu, kier.gospodarczemu szkoły za pomoc w przygotowaniu zaplecza imprezy. Dalsze podziękowania skierowano do p.Romana Wyduby za nagłośnienie,Koźmińskiej Orkiestry Dętej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej dyrektora i pracowników Ośrodka Kultury. Podziękowano za udział w uroczystości przybyłym chórom, gościom, członkom wspierającym, byłym członkom chóru, melomanom ~ pieśni chóralnej. Po przekazanych podziękowaniach prowadząca imprezę poprosiła z—cę prezesa d/s artystycznych Ostrowskiego Oddziału Jerzego Wojtaszka o zamknięcie uroczystości. W swym krótkim wystąpieniu podsumował przegląd. Stwierdził „Że obserwował chórzystów przed występem i zauważył jak wielkie emocje panowały, aby najlepiej zaprezentować się widowni. Chóry śpiewają coraz lepiej. Wysłuchaliśmy różnorodne utwory—od klasyki chóralnej po utwory ludowe i biesiadne – w języku. narodowym i kilku językach obcych. Muzyka dodaje sił i koi smutki. Następnie przekazał podziękowania dyrygentom i chórzystom za udział w przeglądzie, a Zarządowi chóru im.Cz.Czypickiego za przygotowanie imprezy. Szczególne podziękowanie przekazał władzom samorządowym za wsparcie finansowe, bo obie strony wzajemnie się potrzebują. Podziękowanie przekazał również Andrzejowi Sobańskiemu z—cy Prezesa d/s organizacyjnych Ostrowskiego. Oddziału za wykonane zdjęcia i nagranie uroczystości, które będą pamiątką dla wszystkich chórzystów. Zamykając uroczystość druh Wojtaszek zaprosił wszystkie chóry do odśpiewania Hasła Wielkop. Związku Śpiewaczego: ”Leć o pieśni, leć sokołem”. Prowadząca uroczystość druhna Gabriela Dopierała podała komunikaty informacyjne i zaprosiła gości i chórzystów na ostatni akt uroczystości— wspólny obiad do hali sportowej ZSP. Jubileusz 120 lecia koźmińskiego chóru był ważnym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście. Zapamiętany zostanie jako święto pieśni z udziałem 350 śpiewaków z 11 chórów Południowej Wielkopolski .

Opracował Stefan Kaźmierczak-Prezes Honorowy — kronikarz chóru im.Cz.Czypickiego