logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

6.01 – Koncert kolęd w kościele farnym. Cztery kolędy chór wykonał wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą. Ogółem wykonano 21 kolęd. Koncert przygotowali Gabriela Dopierała, Henryk Jóźwiak. Akompaniament – Alfreda Damazyniak. Nagłośnienie – Zbigniew Bojanek, Roman Wyduba. Zdjęcia – Grzegorz Pierzchała. Po koncercie w restauracji “Wieża” odbyło się spotkanie noworoczne chórzystów z udziałem Pana Burmistrza Macieja Bratborskiego i Justyna Zaradniaka, przewodniczącego Rady. Wzajemnie złożono życzenia noworoczne, wznoszono toasty, a po kolacji były śpiewy i tańce przy muzyce przygotowanej przez P.Romana Wydubę.
11.01 – Chór był gościem w Koźmińskim Klubie Seniora. Był koncert i wspólnie śpiewano kolędy.
20.01 – W Krotoszynie odbyło się II Spotkanie Kolędowe Chórów Południowej Wielkopolski. Organizator : Polski Związek Chórów i Orkiestr Odział w Ostrowie Wlkp. Udział wzięło 14 chórów, w tym nasz “Czypicki”.
31.01 – Odbyło się spotkanie towarzyskie chórzystów z okazji “tłustego czwartku”. Tradycyjnie objadano się pączkami.
28.08 – Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków chóru. Przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2007 oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto plany pracy i preliminarz na rok 2008. Uzupełniono skład Zarządu o osoby: Irenę Jóźwiak i Krystynę Stempniak. Dyrygentka i Prezes oraz goście Maciej Bratborski i Justyn Zaradniak złożyli życzenia, wręczyli dyplomy i kwiaty druhowi Stanisławowi Błaszczykowi. Druh Stanisław z chórem jest związany od 1948 r. Chórzyści odśpiewali mu “Sto lat”. Druh Stanisław podziękował za życzenia i z ubolewaniem stwierdził, że choroba nie pozwala mu na udział w czynnych zajęciach chóru, jednak na koncertach będzie się starał bywać.
10.03 – Odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji “Dnia Kobiet”i “Dnia Chłopaka”. Składano wzajemne życzenia przy lampce szampana i śpiewie.
31.03 – Odbyło się zebranie Zarządu chóru. Przyjęto propozycję Prezesa Honorowego – kronikarza druha Stefana, Kaźmierczaka, aby na XVI Koźmińskie Spotkania Chóralne zaprosić chóry z miast związanych z Powstaniem Wielkopolskim , szczególnie z Krotoszyna, Zdun i Rawicza, gdzie walczyli Powstańcy z Koźmina.
02.04 – Trzecią rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II chórzyści uczcili śpiewem podczas mszy św., która odbyła się w Klasztorze.
03.05- Udział w mszy św. za ojczyznę z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msza św. odbyła się w Farze. Chór i Koźmińska Orkiestra Dęta wykonali utwory maryjne i patriotyczne. Po mszy św. jej uczestnicy udali się pod Pomnik Wolności, gdzie odśpiewano hymn i złożono wiązanki kwiatów.
11.05 – Udział w mszy św. odpustowej w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Klasztorze.
22.05 – Boże Ciało: śpiew chóru przy dwóch ołtarzach i podczas mszy św. na Starym Rynku. Najpiękniej prezentował się ołtarz trzeci ustawiony przy PomnikuWolności, jako pamięć o Powstańcach Wielkopolskich w roku obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania.
30.05 – Obie koźmińskie parafie udały się w procesji na Nowy Rynek, gdzie odbyła się msza św. ku czci najświętszego Serca Pana Jezusa. Utwory o sercu Pana Jezusa śpiewał nasz chór. Grała również Koźmińska Orkiestra Dęta. Po mszy koźminianie odnowili śluby do serca Jezusowego, które zapoczątkowano 70 lat temu.
31.05 – Przed XVI Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi “W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim” delegacje chórzystów złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod: Pomnikiem Wolności, pomnikiem na cmentarzu i tablicą Czesława Czypickiego.
01.06 – Odbyły się XVI Koźmińskie Spotkania Chóralne jako koncert “W Hołdzie uczestnikom Powstania Wielkopolskiego w okresie obchodów 90 rocznicy jego wybuchu”. Koncert odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca, która była siedzibą koźmińskich władz powstańczych. Wystąpiły chóry z miast zawiązanych z Powstaniem Wielkopolskim: “Dzwon” z Gniezna – dyr. Roman Nowak, “Arion” z Rawicza – dyr. Antoni Adam Krenc, “Harmonia” ze Zdun – dyr. Bogusława Dengusiak, PSM I stopnia z Krotoszyna – dyr. Marek Olejnik, chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina Wlkp. – dyr. Gabriela Dopierała. Koźmińscy powstańcy walczyli pod Krotoszynem, Zdunami i Rawiczem. W krótkiej notce historycznej wspomniano o zaangażowaniu chórzystów w wydarzeniach Powstania Wielkopolskiego. Czesław Czypicki, założyciel koźmińskiego koła śpiewaczego, stał na czele Powiatowej Rady Ludowej, a w dniach 3-5 12.1918 r. reprezentował powiat koźmiński w Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Witold Wieczerski, wieloletni prezes chóru, kierował osiemnastoosobowym Komitetem Obywatelskim, do którego należeli również chórzyści: Ludwik Paryzek, Piotr Stachowski, Jan Amroszkiewicz i Józef Kodur.
Koźmiński chór wykonał 5 utworów, a wśród nich: “O polski kraju święty”, sł.Wł. Bełza, muz.F.Nowowiejski, “Ratusz Poznański” oraz “Marsyliankę Wielkopolską”- marsz Powstańców na pamiątkę 27 grudnia 1918r., muz. F.Nowowiejski. Chórzyści pieśnią oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim, bohaterom jedynego zwycięskiego zrywu bojowego w historii Polski.

07 – 06 – Swój 60-letni jubileusz obchodziła Koźmińska Orkiestra Dęta. W podziękowaniu za współpracę z chórem dyplom, kwiaty i życzenia złożyła nasza delegacja w składzie: Dyrygentka Gabriela Dopierała, Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak i chórzystka Maria Olejnik.
08.06. – Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie obchodził swój 30 letni Jubileusz. Z tej okazji odbył się w Ostrowie Wlkp. koncert p.n. “30 zespołów na 30 – lecie”. Występujące orkiestry i chóry wykonały program po 3-5 utworów. Nasz chór wykonał 5 utworów. Związek wyróżnił zasłużonych działaczy. Z naszego chóru odznaki otrzymali: ODZNAKI PZCHiO : złotą – Prezes Wojciech Gaweł, srebrne: Dyrygentki – Gabriela Dopierała i Alfreda Damazyniak.
21.06 – Swój 85 jubileusz obchodził chór “Harmonia” w Zdunach. Na uroczystość udała się nasza delegacja w składzie: prezesi Wojciech Gaweł, Stefan Kaźmierczak oraz Zygmunt Olejniczak i Edmund Chmielarz. Złożyli oni życzenia Jubilatom, przekazując dyplom, kwiaty i oprawione zdjęcie “Harmonii” z występu w Koźminie Wlkp.
09.08. – Koźminianie obchodzili Święto Patrona Miasta św. Wawrzyńca. Po procesji przez miasto z figurą św. Wawrzyńca na Starym Rynku odbyła się msza św. z udziałem naszego chóru i orkiestry dętej.
09.10. – W Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: burmistrz Maciej Bratborski, Karol Marszał, Prezes PZCHiO Oddział w Ostrowie Wlkp., Leszek Ziętkiewicz, dyrektor GZIKiKF, oraz członkowie chóru – Wojciech Gaweł, Stefan Kaźmierczak, Albin Bakalarz i Gabriela Dopierała. Ustalono, że jubileusz 120 lecia chóru, XVII Koźmińskie Spotkania Chóralne i XXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski odbędą się w Koźminie Wlkp., w dniu 21 czerwca 2009 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca. Po porozumieniu z redakcją “Szkiców Koźmińskich” 120 letnia historia chóru zostanie opublikowana na łamach czasopisma. Odpowiedzialnym za dostarczenie materiałów jest Stefan Kaźmierczak, Prezes Honorowy, kronikarz chóru. Hasłowo ustalono źródła finansowania imprezy.
19.10. – Chór udał się do Pleszewa na XXI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski. I Jubileusz 85 -lecia Chóru Męskiego “Harmonia” z Pleszewa. W imprezie wzięło udział 10 chórów. Zgodnie z regulaminem nasz chór wykonał 3 utwory: “Jubilate”, “Nie będzie mnie głowisia bolała” i “Krakowiaka”. Życzenia, kwiaty, dyplom i pamiątki promujące Koźmin Wlkp. przekazali Jubilatowi od naszego chóru : Dyrygentka Gabriela Dopierała i Prezesi Wojciech Gaweł i Stefan Kaźmierczak.

11.11. – Tegoroczne obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości miały szczególną oprawę. Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny odbyła się w Farze. Nad oprawą muzyczną tego wyjątkowego nabożeństwa czuwał nasz chór i orkiestra dęta. Po jego zakończeniu odbył się krótki koncert o charakterze patriotycznym. Później uczestnicy przy blasku pochodniudali się pod Pomnik Wolności, gdzie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Chór wykonał 6 pieśni, a wśród nich: “Pieśń Wolności na uroczystość 11 listopada” sł. St.Studziński, muz. J.Węcowski. Koncert zakończono wspólnym wykonaniem przez chór i najmłodszą grupę “Do, re, mi” utworu “ja to mam szczęście, że w tym momencie przyszło mi żyć w kraju nad Wisłą”
22.11 – Chór gościł w Klasztorze w w uroczystej mszy św. z okazji dnia św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej. Życzenia przekazał proboszcz ks. Marek Spychała, który odczytał również życzenia Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały.
24.11 – Pan Burmistrz Maciej Bratborski i Przewodniczący Rady Justyn Zaradniak zaprosili chórzystów na spotkanie przy kawie z okazji dnia św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej. Złożyli chórowi podziękowanie za udział w uroczystościach patriotycznych, religijnych i okolicznościowych. Dyrygentkom wręczyli kwiaty. Prezes Wojciech Gaweł podziękował za pamięć i życzenia oraz wsparcie finansowe dla chóru.
17.12 – Na Starym Rynku harcerze przekazali betlejemskie światło pokoju władzom samorządowym, zaprzyjaźnionym organizacjom i koźminianom. Tegoroczne wręczanie światła odbywało się pod hasłem “Niesiemy płomień braterstwa”. Podczas wręczania światełka chór prowadził śpiew kolęd. Chór otrzymał pamiątkowy certyfikat z uroczystości.
22.12 – Odbyło się spotkanie opłatkowe chórzystów, podczas którego odczytano nadesłane życzenia życzenia świąteczno – noworoczne od władz i zaprzyjaźnionych chórów.
24.12 – Chór zaśpiewał 10 kolęd, podczas mszy pasterkowej dla dzieci i osób starszych, która odbyła się w Klasztorze o godz. 20.00. W Pasterce wzięły udział tłumy koźminian.
27.12 – Tuż po świętach odbyły się uroczystości związane z 90 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z zamku delegacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy przeszli ulicami miasta pod Pomnik Wolności, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy w pochodzie udali się do Fary na mszę św. Liturgię śpiewem wzbogacił nasz chór, wykonując kolędy oraz “Marsyliankę Wielkopolską” i “Ratusz Poznański”. Po krótkiej notce historycznej, Pana Burmistrza Macieja Bratborskiego, młodzież z liceum przedstawiła historię Powstania Wielkopolskiego oraz wiersze i pieśni patriotyczne. Na ekranie pokazano miasta związane z Powstaniem, pomniki, fragmenty bitew oraz sylwetki dowódców i powstańców.

Opr. Stefan Kaźmierczak