logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Przygotowania do rozdawania tabletek jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w celu sprawnego wydawania tabletek jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego prosi mieszkańców:

  1. o sprawdzenie lokalizacji punktu wydawania tabletek jodku potasu, wyznaczonego dla danej ulicy/miejscowości (wykaz zamieszczony niżej),
  2. o ustalenie osoby w rodzinie/gospodarstwie domowym, która odbierze dla rodziny/gospodarstwa domowego tabletki jodku potasu po otrzymaniu, przeczytaniu lub usłyszeniu komunikatu o ogłoszeniu zagrożenia radiacyjnego,
  3. o obliczenie ilości tabletek dla osób przebywających w gospodarstwie domowym (w wieku do 60 roku życia) wg poniższej tabeli.

Dobrze, by wyznaczona w rodzinie osoba miała tę informację zapisaną np. na papierze lub w smarfonie, aby w razie potrzeby zweryfikować liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym.

 
Jednocześnie Burmistrz zachęca mieszkańców do zarejestrowania się w systemie SISMS, za pośrednictwem którego Gmina wysyła ważne dla mieszkańców informacje dotyczące m. in. zagrożeń.
Aby zarejestrować się w systemie i otrzymywać informacje z gminy, proszę wysłać SMS o treści Tak.pkr03 na numer telefonu 661 000 112.
Aby wyrejestrować się z systemu i zrezygnować z otrzymywania informacji z Gminy proszę wysłać SMS o treści Nie.pkr03 na numer telefonu 661 000 112
 
Instrukcja dla mieszkańcy jak się przygotować do rozdawania jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego

Informacja dotycząca dystrybucji preparatów stabilnego jodu potasu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że zatwierdził „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu.

Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem czasu rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Zasady odbioru preparatu

  1. Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników;
  2. Preparat jodowy wydawany będzie wyłącznie osobom do 60-tego roku życia (na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia);
  3. Preparat jodowy przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski oraz innych osób przebywających stale na terenie miasta i gminy;
  4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
  5. Wydawanie preparatu jodowego następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu wydawania;
  6. Preparatu jodowy należy przyjąć poza miejscem wydawania;
  7. Preparat osobom małoletni podawać będą rodzice wg wskazanych norm.
 
Informator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. kleszczy Informator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. żniw
Informator Gminego Cwntrum Zarządzania Kryzysowego dot. stopni zagrożeń meteoInformator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. burz
Informator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. lata