Obrona Cywilna

Przygotowania do rozdawania tabletek jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w celu sprawnego wydawania tabletek jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego prosi mieszkańców:

  1. o sprawdzenie lokalizacji punktu wydawania tabletek jodku potasu, wyznaczonego dla danej ulicy/miejscowości (wykaz zamieszczony niżej),
  2. o ustalenie osoby w rodzinie/gospodarstwie domowym, która odbierze dla rodziny/gospodarstwa domowego tabletki jodku potasu po otrzymaniu, przeczytaniu lub usłyszeniu komunikatu o ogłoszeniu zagrożenia radiacyjnego,
  3. o obliczenie ilości tabletek dla osób przebywających w gospodarstwie domowym (w wieku do 60 roku życia) wg poniższej tabeli.

Dobrze, by wyznaczona w rodzinie osoba miała tę informację zapisaną np. na papierze lub w smarfonie, aby w razie potrzeby zweryfikować liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym.

Jednocześnie Burmistrz zachęca mieszkańców do zarejestrowania się w systemie SISMS, za pośrednictwem którego Gmina wysyła ważne dla mieszkańców informacje dotyczące m. in. zagrożeń.
Aby zarejestrować się w systemie i otrzymywać informacje z gminy, proszę wysłać SMS o treści Tak.pkr03 na numer telefonu 661 000 112.
Aby wyrejestrować się z systemu i zrezygnować z otrzymywania informacji z Gminy proszę wysłać SMS o treści Nie.pkr03 na numer telefonu 661 000 112

Instrukcja dla mieszkańcy jak się przygotować do rozdawania jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego

Informacja dotycząca dystrybucji preparatów stabilnego jodu potasu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że zatwierdził „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu.

Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem czasu rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Zasady odbioru preparatu

  1. Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników;
  2. Preparat jodowy wydawany będzie wyłącznie osobom do 60-tego roku życia (na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia);
  3. Preparat jodowy przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski oraz innych osób przebywających stale na terenie miasta i gminy;
  4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
  5. Wydawanie preparatu jodowego następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu wydawania;
  6. Preparatu jodowy należy przyjąć poza miejscem wydawania;
  7. Preparat osobom małoletni podawać będą rodzice wg wskazanych norm.