Organizacje pozarządowe

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Koźminie Wlkp.

Przedstawiciel: Starszy Bractwa – Leszek Lewandowicz

Adres siedziby: ul. Cieszyńskiego 20, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Telefon : 505 38 19 41

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

Adres siedziby: ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp.

Przedstawiciel: Mirosław Gołąbek

Telefon: 608 586 345

Stowarzyszenie “Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wielkopolski – Bellheim ”

Adres siedziby: ul. Wiosny Ludów 19 , 63-720 Koźmin Wlkp.

Przedstawiciel: Bolesław Kasprzak

Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego
Adres siedziby: Nowy Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.
Przedstawiciel: Andrzej Joachimiak

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/07
Adres siedziby: ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wlkp.

Przedstawiciel: Artur Minta


Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
Adres: ul. Stary Rynek 11
Przedstawiciel: Wiesław Głuszek
Telefon: 608 648 531

Koło Gospodyń Wiejskich
Adres : Lipowiec
Przedstawiciel: Urszula Kmiecik
Telefon: 62 721 32 18

PTTK
Adres: osiedle Tysiąclecia 6 (piwnica)
Przedstawiciel : Ewa Tomaszewska

PZW Koło Koźmin Wlkp.

Adres: ul. Wierzbowa (obok Stawu PZW)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Miejsko- Gminny

Adres: Floriańska 23

Przedstawiciel: Jacek Wybierała

Telefon: 600 449 911

CHOPPEROWE BRACTWO MOTOCYKLOWE KOŹMIN WLKP.

Przedstawiciel: Stanisław Kostka

Telefon: 600 896 163

Stowarzyszenie “Wielkopolska z Wyobraźnią”

Stary Rynek 11,

63-720 Koźmin Wielkopolski

Telefon: +48 782 386 222, +48 782 384 222

Adres e-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl
www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Borzęciczki

Prezes Aneta Olbińska

Telefon 727 545 154

Bractwo Familia Zmyslony

Przedstawiciele: Mirosław Zmyślony – Prezydent Bractwa

Urszula Namysł – Kanclerz Bractwa

Telefon: 68 323 49 20, + 48 601 82 77 37

Adres e-mail: Prezydent@BractwoFamiliaZmyslony.eu

Spółdzielnia socjalna “VIVO”

63 – 720 Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11

Adres e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl

Przedstawiciel: Dominik Radwański

Telefon : usługi opiekuńcze 577 065 555
usługi sprzątające oraz ogrodnicze tel. 531 533 424

www.facebook.com/vivokozmin


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koźminie Wlkp.

63 – 720 Koźmin Wielkopolski

ul.Stęszewskiego 2

tel. 691 949 500

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Wspólnie dla Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

ul.Kopernika 1

63-720 Koźmin Wlkp.

Adres e-mail: gimnazjumkozmin@interia.pl

Przedstawiciel: Maria Kowańdy, prezes

Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski

ul.Stęszewskiego 2

63-720 Koźmin Wielkopolski

Adres e-mail: stow.aktywny_kozminwlkp@wp.pl

Przedstawiciel: Agnieszka Flejsierowicz, prezes

Stowarzyszenie Wodniaków Koźmin

ul.Borecka 24

63-720 Koźmin Wielkopolski

Przedstawiciele: Jacek Sitarz prezes – tel. 508 15 18 86

Leszek Lewandowicz, wiceprezes – tel.505 38 19 41

Adres e-mail: leszek.lewandowicz@post.pl

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich

Stara Obra, ul.Szkolna 6

63-720 Koźmin Wlkp.

Adres e-mail : stowarzyszeniekgwstaraobra@wp.pl

Przedstawiciel: Natalia Grześkowiak, prezes