logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Strzelanie Żniwne

Zawody odbyły się 12 września 2020 r. Ze względu na stan epidemii przeprowadzono tylko strzelanie do tarczy królewskiej żniwnej.
Tytuł Króla Żniwnego 2020 zdobył Łukasz Małecki. Drugie miejsce i tytuł Marszałka Żniwnego wystrzelał Jacek Podgórski, a trzecie miejsce i tytuł Rycerza przypadły Pawłowi Piłkowskiemu.

Rozwój epidemii sprawił, że były to ostatnie zawody Bractwa w 2020 r.

Zawody o Laur św. Wawrzyńca

8 sierpnia 2020 r. poczet sztandarowy Bractwa uczestniczył w uroczystościach miejskich św. Wawrzyńca, z powodu pandemii ograniczonych do mszy w kościele farnym. Podczas mszy zostały poświęcone nagrody w strzelaniu – statuetki ufundowane przez burmistrza Koźmina Wlkp.

9 sierpnia 2020 r. odbyły się coroczne zawody o Laur św. Wawrzyńca. I miejsce i odlaną z brązu figurę świętego zdobył Leszek Lewandowicz (KBS Koźmin Wlkp.), II miejsce zajął Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), a III – Janusz Nowak (KBS Rozdrażew).

Tarczę Bitwy Warszawskiej 1920 r. zdobył Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), II miejsce zajął Janusz Nowak (KBS Rozdrażew), III miejsce – Michał Wawrzyniak (KBS Koźmin Wlkp.).

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Bartosz Herka (KBS Koźmin Wlkp.) przed Leszkiem Lewandowiczem (KBS Koźmin Wlkp.) i Januszem Nowakiem (KBS Rozdrażew).

Na zakończenie zawodów strzelano do Kura, którego strącił Andrzej Czajka (KBS Rozdrażew), II miejsce zajął Bartosz Herka (KBS Koźmin Wlkp.), a III miejsce – Sławomir Minta (KBS Koźmin Wlkp).

Strzelanie Koronawirusowe

11 lipca 2020 r., w miejsce zawodów odwołanych w kwietniu i maju, zorganizowano strzelanie letnie. Nawiązując do trwającej epidemii, wprowadzono strzelanie do Tarczy Koronawirusowej.

W koronawirusa najcelniej strzelał Józef Młotowski. Drugie miejsce zajął Sławomir Minta, a trzecie – Jacek Gawroński.

Trzech mężczyzn stoi, trzymając w rękach tarczę i dyplomy.

Tarczę Bracką zdobył Ryszard Kostka, drugiej miejsce zdobył Jacek Gawroński, a trzecie miejsce – Sławomir Minta.

Trzech mężczyzn stoi, trzymając w rękach dyplony i tarczę bracką.

Zawody zakończono strzelaniem do Kura, w którym zwyciężył Sławomir Minta.

Trzech mężczyzn stoi. Jeden trzyma statuetkę kura.

Strzelanie Królewskie przełożone o rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zezwoliła na uroczysty przemarsz Bractwa w dniu 31 maja 2020 r., tj. w Zielone Świątki. GDDKiA umotywowała odmowę „niebezpieczeństwem zagrożenia życia lub zdrowia uczestników oraz organizatorów imprezy powodowanym przez obecność koronawirusa”.

W dniu Zielonych Świątek, 31 maja 2020 r. w kościele farnym została odprawiona msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Bractwa, z udziałem przedstawicieli Bractwa, w tym pocztu sztandarowego.

W związku z brakiem możliwości zorganizowania uroczystości z zachowaniem tradycji, zdecydowano, że strzelanie królewskie zostanie przełożone o rok, król AD 2019 Jacek Gawroński nadal będzie piastować godność, a uroczystości w roku 2021 (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli) rozpoczną się u obecnego króla.

W przeszłości zdarzały się przypadki odwoływania Strzelania Królewskiego (Wiosna Ludów 1848, I Wojna Światowa). Nie zachowały się dokumenty brackie z okresu epidemii w latach 1708-1712, ale biorąc pod uwagę zapiski dotyczące życia publicznego miasta w tamtym okresie, należy przyjąć, że strzelania nie odbywały się (nie odbywały się nawet śluby!). Okresu bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy to nie udało się przeprowadzić strzelań, nie można porównywać do obecnej sytuacji.

Strzelanie Wiosenne zaplanowane na dzień 25 kwietnia zostało odwołane.

Epidemia koronawirusa, która wybuchła w marcu br. ograniczyła działalność Bractwa.