logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Strzelanie Andrzejkowe 2019

Strzelanie Andrzejkowe, które odbyło się 23 listopada 2019 r. tradycyjnie kończy sezon strzelecki Bractwa Kurkowego.
Tarczę Andrzejkową zdobył panujący Król Kurkowy AD 2019 – Jacek Gawroński. Drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Leszek Lewandowicz.

Strzelaniu Andrzejkowemu towarzyszy strzelanie do Tarczy Powstańczej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. W tym roku Tarczę zdobył Jacek Podgórski, drugie miejsce zajął Daniel Szczepaniak, a trzecie – Sławomir Minta.

Tarczę Bracką zdobył Starszy Bractwa – Michał Wawrzyniak, drugie miejsce zajął Ryszard Kostka, a trzecie – Leszek Lewandowicz.

W strzelaniu do Tarczy Punktowej z pozycji leżącej zwyciężył Sławomir Minta, przed Michałem Wawrzyniakiem i Ryszardem Kostką.
Zawody zakończono strzelaniem do Kura. Zwyciężył Jacek Gawroński, który miał szczególne powody do radości, gdyż jak przyznał, po raz pierwszy zdobył to trofeum.

Nowy Król Żniwny 2019

14 września 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyło się coroczne strzelanie o godność Króla Żniwnego. Król Żniwny jest drugim, pod względem rangi tytułem, po Królu wyłanianym w trakcie corocznego strzelania Zielonoświątkowego. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł Marszałka Żniwnego, a zdobywca trzeciego – Rycerza Żniwnego. Strzelanie nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w okresie międzywojennym.

Królem Żniwnym AD 2019 został Jacek Podgórski. Godność Marszałka Żniwnego zdobył Józef Młotowski, a Rycerza – Paweł Flejsierowicz.

Tarczę Bracką zdobył Sławomir Minta, drugie miejsce zajął Leszek Lewandowicz, a trzecie – Paweł Flejsierowicz.

W konkurencji „karabin dowolny 50m” strzelano z pozycji leżącej. Zwyciężył Jacek Podgórski, przed Ryszardem Kostką i Łukaszem Małeckim.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m, zwyciężył Leszek Lewandowicz, drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Zofia Lewandowicz.

Na podstawie wyników w strzelaniu o Tarczę Bracką, z karabinu dowolnego oraz z pistoletu dokonano klasyfikacji w ramach Trójboju Strzeleckiego. Zwyciężył Jacek Podgórski o jeden punkt przed Leszkiem Lewandowiczem. Trzecie miejsce zajął Bartosz Herka.

W strzelaniu do Kura zwyciężył Paweł Flejsierowicz, drugie miejsce zajął Artur Bobusia, a trzecie – Grzegorz Bolt.

Strzelanie Żniwne jest także okazja do spotkania w gronie rodzinnym i z tej okazji odbywa się strzelanie do Tarczy Rodzinnej, przewidziane dla rodzin Braci Kurkowych. Pierwsze miejsce wraz z pamiątkowa tarcza i statuetką zdobyła Izabela Małecka, drugie miejsce zajęła Jolanta Piłkowska, a trzecie – Krzysztof Podgórski.

Ku czci św.Wawrzyńca

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystość ku czci Patrona Koźmina Wlkp. i Ziemi Koźmińskiej – Św. Wawrzyńca. Tradycyjnie z Kościoła pw. Św. Stanisława wyruszyła procesja ulicami miasta, która przeszła na Stary Rynek. Następnie na Starym Rynku została odprawiona Msza Święta, podczas której homilię wygłosił pochodzący z Koźmina ks. Rafał Pierzchała.

Bracia kurkowi, jak co roku uczestniczyli w uroczystościach. Ponadto w trakcie Mszy Św. została poświęcona, ufundowana przez Burmistrza Macieja Bratborskiego, statuetka Św. Wawrzyńca, stanowiąca główną nagrodę w strzelaniu odbywającym się następnego dnia.

W niedzielnym strzelaniu uczestniczyło wielu gości z innych bractw kurkowych.

W najważniejszym strzelaniu o Laur Św. Wawrzyńca zwyciężył Ryszard Bura w Włoszakowic. Drugie miejsce zajął Zdzisław Kaczmarek (KBS Swarzędz), a trzecie – ubiegłoroczny zwycięzca, Janusz Nowak z Rozdrażewa.

Dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na tych samych zawodach obywa się także strzelanie o Tarczę Bitwy Warszawskiej. W tej konkurencji zwyciężyła Małgorzata Szefer z Jutrosina, przed Markiem Balcerkiem z Jutrosina i Grzegorzem Boltem z Koźmina.

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Leszek Lewandowicz z Koźmina. Drugie miejsce zajął Andrzej Czajka z Rozdrażewa, a trzecie – Janusz Nowak, również z Rozdrażewa.

W strzelaniu do Tarczy Punktowej pierwsze miejsce zajął Cezary Piłkowski z Koźmina, przed Zdzisławem Kaczmarkiem ze Swarzędza i Jackiem Gawrońskim z Koźmina.

Kur pozostał w Koźminie i przypadł Ryszardowi Kostce. Drugie miejsce zajął Jan Krzywonos z Koźmina, a trzecie – Marek Balcerek z Jutrosina.

Następne strzelanie, o tytuł Króla Żniwnego, odbędzie się we wrześniu br.

Jacek Gawroński Królem Kurkowym AD 2019

9 czerwca 2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie obchodziło swoje doroczne święto zakończone strzelaniem o tytuł Króla Zielonoświątkowego.

Wczesnym rankiem zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach zmarłych Braci Kurkowych.

O godzinie 10.00 z domu poprzedniego Króla – Cezarego Piłkowskiego, z udziałem przedstawicieli władz miejskich, w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej, wyruszył przemarsz w kierunku Pomnika Wolności. Pod Pomnikiem złożono kwiaty i oddano salwę honorową. Następnie bracia kurkowi przeszli do kościoła farnego. Uroczystą mszę św. odprawili ks. Zygmunt Lewandowski oraz ks. Andrzej Patecki.

Zawody rozpoczęto strzelaniem do Tarczy Honorowej, w którym uczestniczył także ustępujący Król Cezary Piłkowski. Zwyciężył Leszek Lewandowicz przed Justynem Zaradniakiem i Maciejem Bratborskim.

Po mszy nastąpił przemarsz w kierunku strzelnicy, na której odbyły się dalsze uroczystości.

W strzelaniu o tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2019 zwyciężył Jacek Gawroński, który trafił niemal idealną „10”. Tytuł Marszałka, podobnie jak w roku 2018, zdobył Artur Bobusia, a Rycerza – Bartosz Herka.

Bezpośrednio po zakończeniu strzelania dokonano intronizacji Króla, którego udekorowano m.in. XVIII wiecznym klejnotem królewskim na co dzień eksponowanym w Muzeum Miasta Poznania w poznańskim Ratuszu.

W dniu strzelania o tytuł Króla odbyły się także inne strzelania.

Tarczę Bracką zdobył Jacek Gawroński, drugie miejsce przypadło Michałowi Wawrzyniakowi, a trzecie – Danielowi Szczepaniakowi.

Rywalizację w konkurencji karabin dowolny wygrał Ryszard Kostka, przed Jackiem Podgórskim i Cezarym Piłkowskim.

W strzelaniu do Kura zwyciężyła Lidia Podgórska, drugie miejsce zajął Maciej Gawroński, a trzecie – Michał Wawrzyniak.
kur królewskie

W ostatnim strzelaniu do Tarczy Rodzinnej uczestniczyli członkowie rodzin braci kurkowych. Zwyciężyła Danuta Piłkowska z wynikiem 27 pkt (10, 10, 7) przed Lidią Podgórska, która również uzyskała 27 pkt ale tylko jedną „10”. Trzecie miejsce zajęła Zofia Lewandowicz z wynikiem 26 pkt.

Bractwo Kurkowe rozpoczęło sezon strzelecki

27 kwietnia 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyły się zawody rozpoczynające tegoroczny sezon strzelecki.

W strzelaniu do Tarczy Wiosennej zwyciężył Jacek Gawroński przed Leszkiem Lewandowiczem i Ryszardem Kostką.

Tarcza Bracka przypadła Leszkowi Lewandowiczowi, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Bartosz Herka.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m zwyciężył Jacek Podgórski, drugie miejsce przypadło Bartoszowi Herce, a trzecie – Leszkowi Lewandowiczowi.

W konkurencji „karabin dowolny” (5 strzałów z odległości 50m) zwyciężył Leszek Lewandowicz, Jackiem Podgórskim i Jackiem Gawrońskim.

Dużo emocji towarzyszyło strzelaniu do Kura. Ostatecznie statuetkę zdobył Ryszard Koska, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Zofia Lewandowicz.