logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Mamy nowego Króla A.D. 2014
 
 
Strzelanie Królewskie, mające wyłonić Króla kurkowego, odbywają się w naszym bractwie zawsze w Zielone Świątki. W tym roku bracia świętowali więc 8 czerwca.

                   
Jak co roku bracia zebrali się pod domem Króla – tym razem brata Artura Bobusi. Po tradycyjnym wystrzale z armaty bracia, w asyście orkiestry Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego ze Śremu oraz koźmińskich harcerzy, przeszli do Koźmina Wlkp. pod Pomnik Wolności. Oddając hołd walczącym o niepodległość powstańcom delegacja Bractwa złożyła wiązankę kwiatów.

     
Następnie bracia udali się do koźmińskiej Fary, gdzie ks. Zygmunt Lewandowski odprawił uroczysta mszę św. w intencji żyjących i zmarłych braci oraz ich rodzin.Na zakończenie mszy św. delegacja Bractwa wręczyła ks. Kanonikowi bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.

 

Po mszy św. przed Farą, odbył się krótki koncert, który na prośbę Bractwa wykonała towarzysząca przemarszowi orkiestra ze Śremu.

Po koncercie bracia, udali się na strzelnicę, gdzie po powitaniu gości nastąpiło wręczenie ks. Kanonikowi Zygmuntowi Lewandowskiemu Order Zasługi – Krzyż Brązowy, za zasługi dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wlkp. 

Po dekoracji rozpoczęły się zawody strzeleckie.Pierwsze strzały, do Tarczy Honorowej,  oddali zaproszeni goście oraz niektórzy bracia. W imieniu Prezydenta RP, do Tarczy Honorowej strzelał Senator RP Witold Sitarz. Najlepszy w strzelaniu do Tarczy Honorowej okazał się Artur Bobusia, drugie miejsce zajął Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski, a trzecie miejsce Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po strzelaniu rozpoczęto uroczystą detronizację Króla A.D. 2013 i rozpoczęły się strzelania do Tarczy Królewskiej. 
W tym roku, najlepszym strzelcem, a tym samym Królem A.D. 2014, został Tomasz Paterek. Drugie miejsce, zarazem godność Marszałka, uzyskał brat Marcin Młotowski. Trzecie miejsce wystrzelał i został Rycerzem brat Wiesław Chiliński.
Po proklamacji Króla bracia przystąpili do strzelań do Tarczy Brackiej, Tarczy, Rodzinnej.
Zawody zakończyło tradycyjne strzelanie do Kura.   

Wyniki strzelań:
Tarcza Honorowa:
1. Artur Bobusia
2. Maciej Bratborski
3. Justyn Zaradniak

Tarcza Bracka
1. Adam Krzywonos
2. Jan Kosin
3. Artur Bobusia

Tarcza Rodzinna
1. Lidia Podgórska
2. Maciej Gawroński
3. Ewelina Kowal

Kur
1. Daniel Szczepaniak
2. Wojciech Górski
3. Jan Krzywonos

Strzelanie Królewskie – Zielone Świątki 2014

8 czerwca 2014 roku, bracia kurkowi z Koźmina obchodzić będą swoje, najważniejsze w roku święto  – Strzelanie Królewskie.  Zawody odbywają się co roku w Zielone Świątki i mają na celu wyłonienie Króla, który pełni tą zaszczytną funkcję przez cały rok.
Bracia zbiorą się pod domem Króla A.D. 2013 – brata Artura Bobusi. Po tradycyjnym wystrzale z armaty przejdą ulicą Klasztorną, pod Pomnik Wolności, gdzie delegacja Bractwa złoży kwiaty.
Przemarsz ulicami miasta uświetni Orkiestra Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego ze Śremu.
Przemarsz poprowadzi komendant bractwa – brat Sławomir Minta.
Następnie bracia, ulicą Staszica, Rynek oraz Zamkową przejdą do koźmińskiej Fary, gdzie ks. Zygmunt Lewandowski, o godz. 1115, odprawi uroczystą mszę św. w intencji żyjących i zmarłych braci oraz ich rodzin.
Po mszy św., około godz. 1215, pod kościołem, orkiestra wykona kilka utworów dla mieszkańców miasta, których serdecznie zapraszamy zarówno na mszę, jak i do obejrzenia przemarszu.
Po mszy św. bracia, prowadzeni przez orkiestrę ze Śremu, ulicą Farną, Krotoszyńską  i Bractwa Kurkowego przemaszerują na strzelnicę, gdzie po powitaniu gości rozpoczną się zawody strzeleckie.
Pierwsze strzały, do Tarczy Honorowej,  oddadzą zaproszeni goście oraz niektórzy bracia. Po strzelaniu rozpocznie się uroczysta detronizacja Króla A.D. 2013 i rozpoczną się strzelania do Tarczy Królewskiej.  
Około godz. 1500, po proklamacji Króla A.D.2014, bracia przystąpią do strzelań do Tarczy Brackiej, Tarczy, Rodzinnej i tradycyjnie do Kura.
Około godz. 1730, po wręczeniu nagród i dekoracji zwycięzców, nastąpi oficjalne zakończenie zawodów.