logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Spotkanie opłatkowe Bractwa

18 grudnia 2010 roku, na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Koźminie Wlkp., odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim bracia z koźmińskiego bractwa. Coroczne, brackie spotkanie prowadził Sekretarz, brat Artur Bobusia, a ksiądz kanonik Zygmunt Lewandowski, po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego, odmówił modlitwę za wszystkich braci, żyjących i tych, którzy już od nas odeszli.
Na tradycyjne spotkanie przybyli również przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Maciej Bratborski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak. 
Tradycją spotkań opłatkowych stało się już strzelanie do  Tarczy Gwiazdkowej.  Do tej tarczy mogli strzelać wszyscy przybyli bracia i goście.

  

Wyniki strzelań:

Tarcza Gwiazdkowa
1.    Paweł Piłkowski
2.    Jan Pietrowski
3.    Leszek Lewandowicz

Na szczególne wyróżnienie zasługuje też dobry strzał, który oddał Ksiądz Kanonik.Ostatnie spotkanie braci w 2010 roku, było również okazją do wręczenia orderów, które nadała Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Order Zasługi – Krzyż Rycerski  otrzymali: brat Jacek Podgórski i brat Paweł Flejsierowicz.

Strzelanie o godność  KRÓLA ŻNIWNEGO A.D. 2010

18 września 2010 roku, na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Koźminie Wlkp., odbyło się tradycyjne Strzelanie Żniwne, na które przybyli bracia kurkowi z Koźmina Wlkp. oraz zaproszeni goście. Bracia strzelali do Tarczy Żniwnej, Tarczy Żniwnej Rodzinnej, Tarczy Brackiej, Kura. Tradycją stało się strzelanie do Tarczy Żeglarskiej, którą, tak, jak w roku ubiegłym, ufundowali bracia biorących udział w corocznych wyprawach żeglarskich.

Tradycyjnie strzelanie do drewnianego kura odbywa się w kolejności zgłoszeń. Kura strącił brat Jan Kosin.

W strzelaniu uczestniczył również burmistrz, brat Maciej Bratborski.

Wyjątkowo celnym okiem wykazał się brat Jacek Gawroński, który został Królem Żniwnym A.D. 2010 oraz zdobywał nagrody w strzelaniu do Tarczy Brackiej i Żeglarskiej.

Wyniki strzelań:

Tarcza Żniwna.
1. Jacek Gawroński
2. Artur Bobusia
3. Michał Wawrzyniak

Tarcza Żniwna Rodzinna
1.Grażyna Szczepaniak
2.Renata Paterek
3.Jolanta Piłkowska


Tarcza Bracka
1.Jacek Gawroński
2.Ryszard Kostka
3.Grzegorz Bolt

Tarcza Żeglarska
1.Sławomir Minta
2.Ryszard Kostka
3.Jacek Gawroński

Kur
1.Jan Kosin
2.Ryszard Kostka
3.Artur Bobusia

Strzelanie o Laur Św. Wawrzyńca

8 sierpnia 2010 roku, w ramach obchodów święta patrona miasta i gminy – Świętego Wawrzyńca, odbyły się na strzelnicy brackiej zawody strzeleckie o Laur Św. Wawrzyńca.
Delegacja Braci wraz z pocztem sztandarowym brała czynny udział we Mszy Św., która sprawowana była 7 sierpnia na koźmińskim rynku. Bracia, kultywując tradycję brania aktywnego udziału w ważniejszych wydarzeniach na terenie miasta i gminy, uczestniczyli w tradycyjnym strzelaniu do tarczy oraz zapadek.
    
Na zawodach obecny był burmistrz , brat Maciej Bratborski. W zawodach o Laur Św. Wawrzyńca brali udział bracia z okolicznych bractw kurkowych. Miło nam było gościć Króla Okręgu Ostrowskiego A.D. 2010, brata Macieja Błażejewskiego.
Wyniki strzelań:
Laur
1. Tadeusz Żychlewicz (Pleszew)
2. Andrzej Czajka (Krotoszyn)
3. Cezary Piłkowski (Koźmin Wlkp.)

Tarcza Bracka
1. Jacek Gawroński (Koźmin Wlkp.)
2. Tomasz Paterek (Koźmin Wlkp.)
3. Maciej Błażejewski (Krotoszyn)

Zapadka punktowa
1. Tadeusz Żychlewicz (Pleszew)
2. Tomasz Paterek (Koźmin Wlkp.)
3. Andrzej Czajka (Krotoszyn)

Zapadka
1. Cezary Piłkowski (Koźmin Wlkp.)
2. Tadeusz Żychlewicz (Pleszew)
3. Andrzej Czajka (Krotoszyn)

Kur
1. Tomasz Paterek (Koźmin Wlkp.)
2. Leszek Lewandowicz (Koźmin Wlkp.)
3. Jacek Gawroński (Koźmin Wlkp.)

Strzelanie o Puchar Burmistrza w Dni Koźmina Wlkp.

13 czerwca 2010 roku odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza  Koźmina Wlkp. Zawody te co roku towarzyszą obchodom Dni Koźmina.Bracia kurkowi  zorganizowali strzelanie z karabinu kbk na terenie strzelnicy przy ul. Bractwa Kurkowego. Strzelanie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i trwało do godziny 17:00. Każdy z uczestników mógł strzelać dowolną ilość razy. Bracia wydawali  tarcze, do każdej z nich uczestnik oddawał po 3 strzały. Wygrywał ten, kto uzyskał największą ilość punktów w jednej tarczy.
Nowością, w tym roku, były Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Koźmina Wlkp. Dzieci ze szkół podstawowych strzelały z karabinku kbk 5,6 mm z przyłożenia. Gimnazjaliści strzelali w pozycji stojącej. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Oba strzelania były bezpłatne i miały na celu, poza wyłonieniem zdobywcy pucharów, również propagowanie strzelectwa i zaprezentowanie obiektów brackich.
Wręczenie Pucharów dla zwycięzców zawodów odbyło się na scenie głównej o godz. 18:30. Puchary  wręczał Burmistrz Maciej Bratborski.


Wyniki:

W kategorii seniorów:

1. Krzysztof Podgórski,
2. Mieczysław Ostój,
3. Radosław Adamiak.

W zawodach młodzieżowych:

1. Julia Flejsierowicz,
2. Katarzyna Paterek,
3. Krzysztof Spychała

    

Tomasz Paterek – Królem A.D 2010

23 maja 2010 roku, odbyły się na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Koźminie Wlkp. zawody – Strzelanie Królewskie. Bracia zebrali się pod kinem Mieszko, skąd  prowadzeni przez koźmińską orkiestrę dętą przemaszerowali pod dom Króla A.D. 2009 – brata Mariusza Szczepaniaka.  i następnie do koźmińskiej Fary. Przemarsz prowadził komendant bractwa – brat Tadeusz Pospiech.

  

Tradycyjnie, zarówno pod kinem, pod domem brata Mariusza, jak i Pomnikiem Wolności, oddano strzały armatnie. Po mszy św. bracia udali się na strzelnicę, gdzie po powitaniu gości rozpoczęły się zawody strzeleckie.

Pierwsze strzały, do Tarczy Honorowej,  oddali zaproszeni goście oraz niektórzy bracia.
Po strzelaniu rozpoczęto uroczystą detronizację Króla A.D. 2009 i rozpoczęły się strzelania do Tarczy Królewskiej. Najlepiej strzelał, tym samym otrzymał godność Króla A.D. 2010,  brat Tomasz Paterek. Drugie miejsce, zarazem godność Marszałka uzyskał brat Jacek Gawroński. Trzecie miejsce wystrzelał i został Rycerzem brat Paweł Piłkowski.

Po proklamacji Króla bracia przystąpili do strzelań do Tarczy Brackiej, Tarczy Zapadkowej, Tarczy Rodzinnej, do której strzelały partnerki braci, dzieci oraz zaproszeni goście.
Zawody zakończyło tradycyjne strzelanie do Kura.

Wyniki strzelań:

Tarcza Honorowa:

1. Mariusz Szczepaniak
2. Maciej Bratborski
3. Michał Wawrzyniak

Tarcza Bracka
1. Mariusz Szczepaniak
2. Waldemar Wasielewski
3. Jan Kosin

Tarcza Zapadkowa
1. Cezary Piłkowski
2. Michał Wawrzyniak
3. Mariusz Szczepaniak

Tarcza Rodzinna
1. Elżbieta Górska
2. Jan Krzywonos
3. Julia Flejsierowicz

Kur
1. Jan Kosin
2. Leszek Lewandowicz
3. Grzegorz Bolt

Strzelanie Wiosenne 2010 – bracia rozpoczęli sezon

24 kwietnia 2010 roku bracia kurkowi zainaugurowali sezon strzelecki. W tym dniu odbyły się zawody strzeleckie – strzelanie do Tarczy Wiosennej. Bracia tradycyjnie strzelali do Tarczy Wiosennej, Tarczy Brackiej i Kura.


Wyniki strzelań:

Tarcza Wiosenna:
1. Jacek Podgórski
2. Artur Bobusia
3. Jacek Gawroński

Tarcza Bracka
1. Leszek Lewandowicz
2. Jan Kosin
3. Daniel Szczepaniak

Podczas zawodów odbyło się również strzelanie do kura.

Kur
1. Paweł Flejsierowicz
2. Grzegorz Bolt
3. Jacek Gawroński
      

Na tradycyjny poczęstunek, po strzelaniu wiosennym, zaprosił  Brat Mariusz Szczepaniak.