Parafie

PARAFIE KOŹMIN WLKP.:

Kościół Rzymsko – Katolicki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
ul. Klasztorna 60
tel. 62 721 67 70
www.swstanislaw.kozminwlkp.pl
e-mail : swstanislaw@kozminwlkp.pl
Kościół Rzymsko – Katolicki pw. św. Wawrzyńca
ul. Kościelna 1
tel. 62 721 61 37
Plac N.M.P. 1
tel. 62 721 60 63www.fara-kozmin.kalisz.opoka.org.pl

e-mail :

PARAFIA BORZĘCICZKI:
Kościół Rzymsko – Katolicki pw. św. Marcina
Borzęciczki 1
tel. 62 721 69 13PARAFIA MOKRONOS:
Kościół Rzymsko – Katolicki pw. N.M.P. Wniebowziętej
Mokronos 70
tel. 62 721 64 27

PARAFIA WAŁKÓW:
Kościół Rzymsko – Katolicki pw. Narodzenia N.M.P.
Wałków 18
tel. 62 721 63 28